नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको विस्तृत जानकारीको लागि सम्बन्धित क्षेत्र / जिल्ला छान्नुहोस् ।


जिल्ला

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय

सीमा प्रशासन कार्यालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय

अध्यागमन विभाग

विभाग तथा सुरक्षा निकायहरु

एकीकृत सेवा केन्द्र