नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय