नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल

नाम थर राम बहादुर थापा 'बादल'
पद गृह मन्त्री
बहाल मिती २०७४ फाल्गुन १४

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय