गृह मन्त्रालय | निर्देशिका/कार्यविधि http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about UAV उडान सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ http://old.moha.gov.np/news/fullnews/5/5 2017-02-23 CCTV/Camera Installation and Operation SOP http://old.moha.gov.np/news/fullnews/5/5 2016-12-05